fbpx

AUDENZ 

Forretningsbetingelser

Nedenstående forhold og betingelser anvendes ved aftaler indgået med:

Audenz

CVR: 40 39 87 75

NØRGÅRDSVEJ 10, 7830 Vinderup

Når du som kunde (kundenavn) indgår i en aftale med Audenz i forbindelse med ny hjemmeside, hosting, grafisk-arbejde eller andet sker dette i en aftale om nedenstående forhold og betingelser, medmindre andet er aftalt.

Ifald af enkelte forhold eller betingelser i en konkret aftale brydes, anvendes de resterende vilkår.

Generelle forhold og betingelser:

1. Aftale:

Vi bestræber os på at samarbejdet mellem (kundenavn) og Audenz er indgået efter tydelige og klare aftaler som altid består af:

  • Et forberedt tilbud med klare betingelser og vilkår
  • En tilstrækkelig og tydelig ordrebekræftelse
  • En skriftlig eller mundtlig justering af forventningerne

Tilbud og aftale:

  • Et køb af tilbud hos Audenz anses som bindende, når kunden har modtaget ordrebekræftelsen.
  • Ordrebekræftelsen af forholdene mellem Audenz og kunden fremsendes hurtigst muligt efter accept af tilbud enten mundtlig eller skriftlig. Acceptable ændringer til aftalen skal fremsendes inden 24 timer efter modtagelse af ordrebekræftelsen.
  • Audenz tilbyder ingen fortrydelsesret, da tilbud og ydelser er særligt tilrettelagt kundens ønsker, behov og krav.
  • Ved løbende tilføjelse af opgaver sendes ikke særskilte ordrebekræftelser, men udføres og faktureres som aftalt i en overordnet aftale.
  • Alle priser er ekskl. moms.

2. Betaling:

2.1 – Betaling skal være udført senest den dato, der er oplyst på fakturaen. Forfaldsdatoen er altid 8 dage fra fakturaens udstedelse.

2.2 – Ved udviklingen af hjemmesider eller større projekter, kan Audenz bede om forudbetaling og betaling i rater. Forudbetaling og betaling i rater oplyses i den skriftlige aftale.

2.3 – Opfylder kunden ikke sine betalingsforpligtelser, forbeholder Audenz retten til at tilskrive renter på 0,70 %, pr. påbegyndt måned, samt et rykkergebyr på 100,- DKK. Erhvervskunder kan sågar tilskrives et kompensationsbeløb på 310,- DKK.

2.4 – Det er alene kundens pligt at være informeret om aftalens krav og omfang.

3. Forsinkelse:

3.1 – Audenz udfører opgaven efter aftalte tidsplaner, men hvis opgaven af adskillige årsager bliver forsinket, er du som kunde kun berettiget til at ophæve aftalen, hvis det tydeligt fremgår i aftalen, at det har betydning, at leveringen sker på den specifikke dato.

3.2 – Forsinker du som kunde opgavens aftale, kan Audenz slutfakturere efter aftale. Audenz fritager sig ansvaret, hvis forhold hos tredjepart forsinker arbejdet.

4. Materiale du leverer til Audenz:

4.1 – Såfremt at det fremgår i aftalen, at du skal levere materiale til Audenz, f.eks. billeder, video eller andre illustrationer og viser det sig, at det sendte materiale mod forventning, ikke har den aftalte kvalitet, har Audenz ret til at bede om nyt eller foreslå alternativer. Evt. en tillægsaftale med en merpris.

4.2 – Leverer du som kunde selv billeder, video, lyd mv., er det dit ansvar at have ophavsret eller tilladelse til det fremsendte materiale.

4.3 – Du forpligter dig til at holde Audenz skadeløs for evt. krav, der måtte blive rejst, hvis det fremsendte materiale krænker andres rettigheder.

5. Fejl og mangler:

5.1 – Hvis tilbud og aftaler er godkendt af dig, betragter vi det som godkendt. Vi hæfter efterfølgende ikke for fejl og mangler.

5.2 – Skulle det ske at en levering er ufyldestgørende eller utilstrækkelig i forhold til aftale, skal du efter modtagelsen underrette os om dette, hvorefter vi udbedrer fejlen. Skulle det ske at en levering er ufyldestgørende eller utilstrækkelig i forhold til aftale, skal du efter modtagelsen underrette os om dette, hvorefter vi udbedrer fejlen. Dette er gældende 5 dage efter modtagelsen. Ydelsen ses som accepteret efter tidsfristen er overskredet.

6. Annullering af ordre:

6.1 – Audenz har ret til at fakturere forbrugt tid, hvis du ønsker at annullere en ordre efter godkendelse.

7. GDPR:

7.1 – Håndtering og datasikkerhed – gør vi også hos os. Audenz handler efter den europæiske forordning om persondata, GDPR. Kundes data håndteres hermed fortroligt og med diskretion.

Kunden som reference: 

7.2 – Når du indgår en aftale med Audenz, giver du tilladelse til at vi må din virksomhed som reference i vores markedsføring. Du kan til enhver tid meddele, at du ikke ønsker at fremgå som reference hverken på hjemmeside eller i andre medier.

8. Særlige forhold vedr. hjemmesider:

  • Ved en aftale med Audenz omkring produktion af hjemmeside gælder udover disse specifikke betingelser

Vilkår ved køb af hjemmeside

Servicepakke